Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thạch Thất: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Kiều Hoàng Tuấn cho biết, huyện đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Đồng.Đến thời điểm hiện tại xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) có 15 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt. Các tiêu chí cơ bản đạt gồm: Quy hoạch; giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa. Trong thời gian qua, xã Đại Đồng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện và tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra.

Việc xây dựng xã Đại Đồng thành xã nông thôn mới nâng cao dựa vào các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, đáp ứng các yêu cầu, như: Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,2 lần trở lên so với chuẩn thu nhập của xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% trở xuống đối với xã đồng bằng và 3,5% đối với xã miền núi. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung 95% trở lên. 70% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định. 80% dân số trở lên hài lòng với sự phục vụ của UBND xã.

Hơn 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Có ít nhất 1 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực.

Ông Kiều Hoàng Tuấn cho biết, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành của huyện và UBND xã Đại Đồng tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung vào các giải pháp để giải quyết những công việc chưa hoàn thành, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án xã Đại Đồng đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020.

Được biết, đầu tháng 5/2020, huyện Thạch Thất đã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tính đến hết năm 2017, huyện Thạch Thất có 21/22 xã (đạt 95,5% ) được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Thạch Hòa không xây dựng nông thôn mới do xã nằm trọn trong quy hoạch khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc.

Sau khi rà soát, đánh giá tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tính đến tháng 4/2020, huyện có 7/9 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; 2/9 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường. Hiện nay, huyện đang tích cực thực hiện 2 tiêu chí này để đạt chuẩn theo quy định trong năm 2020./.

NT (Theo KTĐT)