Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giống mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Quốc Oai tổ chức cấp 10.000 con gà mía 01 ngày tuổi cho 11 hộ tham gia mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học tại xã Đông Yên và Phú Cát.Tại điểm cấp giống có sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Quốc Oai, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân, Trạm Chăn nuôi thú y. Về  phía xã Phú Cát và Đông Yên có đại diện lãnh đạo xã, Hội nông dân, Khuyến nông viên, thú y và các hộ tham gia mô hình.

Tại buổi cấp gà giống, các đại biểu đều kiểm tra và đánh giá giống Gà mía 01 ngày tuổi khỏe mạnh, lông bông, không dị hình, không dị tật, có trọng lượng 30 - 35 gam/con và được tiêm phòng Marek đầy đủ.

Các hộ tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 50% con giống, 50% thức ăn và 50% kinh phí còn lại do hộ dân tự đối ứng. Đặc biệt trước khi cấp giống các hộ tham gia mô hình đã được Trạm khuyến nông Quốc Oai tập huấn kỹ thuật sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học. Đồng thời Trạm Khuyến nông đã cử cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn các hộ kỹ thuật úm, chăm sóc, phòng bệnh bằng thảo dược cho gà nhằm tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống, tăng hiệu quả khinh tế cho người nuôi./.  

Kiều Minh Khuê