Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 6-7/10/2021 


Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

06/10/2021

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2.

31 - 33

25 - 27

 

 78 - 83

 

-

07/10/2021

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

32 - 34

25 - 27

 

75 - 80

 

-

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

06/10/2021

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2.

31 - 33

25 - 27

 

 78 - 83

 

-

07/10/2021

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

32 - 34

25 - 27

 

75 - 80

 

-

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

06/10/2021

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

31 - 33

24 - 26

 

 78 - 83

 

-

07/10/2021

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

32 - 34

25 - 27

 

75 - 80

 

-

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

06/10/2021

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2.

31 - 33

25 - 27

 

 78 - 83

 

-

07/10/2021

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

32 - 34

25 - 27

 

75 - 80

 

-

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

06/10/2021

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

31 - 33

24 - 26

 

 78 - 83

 

-

07/10/2021

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

31 - 33

25 - 27

 

75 - 80

 

-