Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 18-19/10/2021 


Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

18/10/2021

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

20 - 22

18 - 20

 

87 - 92

 

<5

19/10/2021

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

23 - 25

20 - 22

 

85 - 90

 

<10

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

18/10/2021

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

20 - 22

18 - 20

 

86 - 91

 

<5

19/10/2021

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

22 - 24

19 - 21

 

85 - 90

 

<10

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

18/10/2021

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

20 - 22

17 - 19

 

87 - 92

 

<5

19/10/2021

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

22 - 24

19 - 21

 

86 - 91

 

<10

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

18/10/2021

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

20 - 22

18 - 20

 

86 - 91

 

<5

19/10/2021

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

22 - 24

20 - 22

 

85 - 90

 

<10

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

18/10/2021

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

20 - 22

17 - 19

 

87 - 92

 

<5

19/10/2021

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

22 - 24

18 - 20

 

85 - 90

 

<10