Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 16-17/10/2021
Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

16/10/2021

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

22 - 24

20 - 22

 

87 - 92

 

< 5mm

17/10/2021

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông bắc cấp 2  -  3. Đêm và sáng trời lạnh.

23 - 25

20 - 22

 

85 - 90

 

-

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

16/10/2021

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

22 - 24

20 - 22

 

88 - 93

 

< 5mm

17/10/2021

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông bắc cấp 2  -  3. Đêm và sáng trời lạnh.

23 - 25

20 - 22

 

87 - 92

 

-

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

16/10/2021

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

22 - 24

20 - 22

 

87 - 92

 

< 5mm

17/10/2021

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông bắc cấp 2  -  3. Đêm và sáng trời lạnh.

23 - 25

20 - 22

 

85 - 90

 

-

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

16/10/2021

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

22 - 24

20 - 22

 

88 - 93

 

< 5mm

17/10/2021

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió  Đông bắc cấp 2  -  3. Đêm và sáng trời lạnh.

23 - 25

20 - 22

 

87 - 92

 

-

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

16/10/2021

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

22 - 24

20 - 22

 

90 - 95

 

< 5mm

17/10/2021

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió  Đông bắc cấp 2  -  3. Đêm và sáng trời lạnh.

23 - 25

20 - 22

 

88 - 93

 

-