Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 29-30/11/2022
Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

 

 

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

29/11/2022

Nhiều mây, trưa chiều giảm trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2 - 3.

30 - 32

22 - 24

80- 85

    < 10

30/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển rét.

23 - 25

15 - 17

82 - 87

10 - 20

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

29/11/2022

Nhiều mây, trưa chiều giảm trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2 - 3.

30 - 32

22 - 24

80 - 85

< 10

30/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển rét.

23 - 25

15 - 17

82 - 87

10 - 20

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

29/11/2022

Nhiều mây, trưa chiều giảm trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2 - 3.

29 - 31

21 - 23

80 - 85

< 10

30/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển rét.

22 - 24

14 - 16

83 - 88

10 - 20

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

29/11/2022

Nhiều mây, trưa chiều giảm trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2 - 3.

29 - 31

21 - 23

80 - 85

< 10

30/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển rét.

22 - 24

14 - 16

83 - 88

 15 - 25

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

29/11/2022

Nhiều mây, trưa chiều giảm trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2 - 3.

29 - 31

20 - 22

82 - 87

< 10

30/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển rét.

22 - 24

14 - 16

85 - 90

15 - 25