Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 28-29/11/2023
Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ (oC)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

28/11/2023

Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

20 - 22

65 - 70

-

29/11/2023

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

19 - 21

68 - 73

-

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

28/11/2023

Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

19 - 21

75 - 80

-

29/11/2023

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

19 - 21

75 - 80

-

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

28/11/2023

Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

19 - 21

65 - 70

-

29/11/2023

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

19 - 21

68 - 73

-

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

28/11/2023

Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

19 - 21

65 - 70

-

29/11/2023

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

19 - 21

68 - 73

-

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

28/11/2023

Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

19 - 21

75 - 80

-

29/11/2023

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

18 - 20

78 - 83

-