Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 26-27/11/2022 


Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

 

 

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

26/11/2022

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

22 - 24

82 - 87

< 3

27/11/2022

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp 2.

29 - 31

23 - 25

78 - 83

-

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

26/11/2022

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

22 - 24

82 - 87

< 3

27/11/2022

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

23 - 25

 78 - 83

-

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

26/11/2022

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

22 - 24

83 - 88

< 3

27/11/2022

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

22 - 24

80 - 85

-

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

26/11/2022

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

21 - 23

83 - 88

< 3

27/11/2022

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

22 - 24

80 - 85

-

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

26/11/2022

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

21 - 23

85 - 90

< 3

27/11/2022

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

22 - 24

83 - 88

-