Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 24-25/11/2022



 


Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

 

 

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

24/11/2022

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

21 - 23

83 - 88

5 - 10

25/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

22 - 24

83 - 88

< 5

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

24/11/2022

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

21 - 23

83 - 88

5 - 10

25/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

22 - 24

83 - 88

< 5

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

24/11/2022

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

20 - 22

85 - 90

5 - 10

25/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

21 - 23

83 - 88

< 5

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

24/11/2022

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

20 - 22

85 - 90

5 - 15

25/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

21 - 23

85 - 90

< 5

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

24/11/2022

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

25 - 27

20 - 22

85 - 90

5 - 10

25/11/2022

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2.

26 - 28

21 - 23

83 - 88

< 5