Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 21-22/11/2022 


Ngày

Diễn biến thời tiết

Nhiệt độ(0C)

Độ ẩm trung bình

 (%)

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

 

 

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

21/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2.

28 - 30

22 - 24

77 - 82

<3

22/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

21 - 23

80 - 85

<5

Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

21/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2.

28 - 30

22 - 24

77 - 82

<3

22/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

21 - 23

80 - 85

<5

Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

21/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2.

28 - 30

22 - 24

80 - 85

<3

22/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

21 - 23

82 - 87

<5

Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

21/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2.

28 - 30

22 - 24

78 - 83

<3

22/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2.

28 - 30

21 - 23

80 - 85

<5

Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

21/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2.

28 - 30

22 - 24

80 - 85

<3

22/11/2022

Nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2.

27 - 29

21 - 23

83 - 88

<5