Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6 tháng đầu năm 2022: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản của Hà Nội tăng 2,39%

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Về dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Hà Nội đạt 21.454 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 2,39% so cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp 19.839 tỷ đồng, tăng 2,38%; lâm nghiệp 43 tỷ đồng, giảm 2,4%; thủy sản 1.572 tỷ đồng, tăng 2,67% so cùng kỳ 2021.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội được giao triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND Thành phố; đã hoàn thành 08 nhiệm vụ, đang thực hiện 01 nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Về kết quả sản xuất nông nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, các cây trồng chính như: Lúa, rau, cây ăn quả...phát triển tốt; các hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh việc tái đàn theo quy định; tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn thành phố không biến động nhiều, phương thức thâm canh áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại bên cạnh việc sử dụng con giống có năng suất là then chốt cho sản lượng thu hoạch tăng…Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản cũng được trú trọng triển khai với việc xây dựng và phát triển 159 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; Công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ, hậu kiểm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản tiếp tục được tăng cường và tập trung vào các sản phẩm tươi sống tiêu dùng hàng ngày của người dân tại các công đoạn có nguy cơ cao.

Đối với xây dựng nông thôn mới, lũy kế đến nay, Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố cũng có 1.649 sản phẩm được công nhận trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố...

Tại Hội nghị, một số đơn vị đã trình bày báo cáo tham luận để làm rõ hơn kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra những giải pháp cụ thể trong triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cho từng lãnh vực…

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung vào công tác phòng, chống lụt bão, phòng trừ sâu bệnh trong trồng trọt và chống dịch bệnh trong chăn nuôi, tăng cường thanh tra, quản lý vật tư nông nghiệp..., phấn đấu, tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 2,5-3%. Đến hết năm 2022, thành phố có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố lên 100%; thêm 25 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; 15 xã nông thôn kiểu mẫu...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị, Sở Nông nghiệp & PTNT cần nghiên cứu, tham mưu thành phố đưa nông nghiệp Thủ đô bứt phá hơn, vận dụng linh hoạt thế mạnh khoa học, công nghệ, tiềm lực kinh tế, hạ tầng nông thôn tốt… Phát triển nông nghiệp Hà Nội phải mang nét đặc thù của Thủ đô; tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đặc biệt cần tập trung vào sản xuất con giống bởi đây là ngành mang lại giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo từng vùng. Đối với chăn nuôi, cần phát triển theo hướng tập trung, xa khu dân cư. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nên xây dựng chương trình hợp tác với các tỉnh để cung cấp con giống và thu mua lại sản phẩm thịt, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của đô thị. Đối với xây dựng nông thôn mới, còn 3 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, Sở Nông nghiệp & PTNT cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành theo kế hoạch, đồng thời Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục thực hiện quyết liệt, bài bản các nhiệm vụ được giao để thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong năm 2022./.

Ngọc Bích