Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng Hòa chủ động phòng chống dịch bệnh cúm

Để chủ động trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm có khả năng lây lan sang người, UBND huyện Ứng Hòa vừa có Công văn số 160/UBND-TY để tổ chức thực hiện.Theo đó, huyện Ứng Hòa yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn về diễn biến phức tạp của bệnh cúm gia cầm A/H7N9, cúm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây lan sang người để người dân chủ động phòng ngừa, tránh tư tưởng chủ quan lơ là sau thời gian dài không có dịch. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch do cơ quan thú y hướng dẫn. Chỉ đạo trưởng thôn, xóm kết hợp với ban chăn nuôi thú y tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm đến tận hộ. Kịp thời phát hiện bao vây, xử lý không để dịch lây lan ra diện rộng.

Chỉ đạo ban chăn nuôi thú y xã, thị trấn tiến hành thống kê, rà soát lại toàn bộ đàn gia cầm trong diện tiêm để tiến hành triển khai tiêm phòng vụ xuân năm 2018 đảm bảo đúng thời gian, đúng đối tượng, đúng kỹ thuật. Thành lập tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra giám sát việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm. Kịp thời phát hiện và xử lý các điểm buôn bán, giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc xuất hiện trên địa bàn xã. Yêu cầu các hộ buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm ký cam kết không buôn bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm chủ động vệ sinh tiêu độc tại cơ sở, phương tiện, dụng cụ của mình.

Trạm thú y huyện, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thú y trên địa bàn huyện, phát huy vai trò hoạt động của hệ thống thú y cơ sở. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 28, phối hợp với Trạm Thú y, Phòng Kinh tế huyện tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Giữ gìn an ninh trật tự khi có dịch xảy ra. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)