Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nghiệm thu mô hình sản xuất lúa vụ Mùa

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức đợt nghiệm thu mô hình trình diễn lúa mới năng suất chất lượng và mô hình xây dựng cánh đồng lúa cấy một giống gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ mùa năm 2018.Vụ mùa 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục triển khai xây dựng các dạng mô hình trình diễn lúa, đó là mô hình trình diễn các giống lúa mới năng suất, chất lượng (tại 8 điểm trên địa bàn 8 huyện) quy mô 80ha bằng các giống Đông A1, LTH31, Lam Sơn 116, HĐT10 và mô hình cánh đồng cấy một giống gắn với tiêu thụ sản phẩm (tại 5 điểm trên địa bàn 5 huyện) quy mô 100ha. Tham gia mô hình bà con nông dân được hỗ trợ 100% giống và 30% vật tư. Các dạng mô hình khuyến nông trình diễn đối với cây lúa được bà con đón nhận và hưởng ứng tích cực, do đó các mô hình được triển khai đúng khung thời vụ, theo đúng quy định và quy trình kỹ thuật. Qua đánh giá, các điểm trình diễn mô hình đều triển khai và đạt  được theo đúng kế hoạch đề ra, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến cho năng suất cao.

Từ kết quả đánh giá của cả 2 vụ, Trung tâm Khuyến nông sẽ đề xuất với Sở NN&PTNT Hà Nội đưa các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng tốt bổ sung vào cơ cấu giống lúa năm 2019 của thành phố, nhằm giúp cho sản xuất lúa của Hà Nội nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả./.

Lưu Phượng