Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kiểm tra vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy

Thực hiện quy trình vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy ban hành theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 4/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp &PTNT vừa tổ chức tổng kiểm tra vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy.Trong 3 ngày tổng kiểm tra vận hành cụm công trình, đối với công trình đập Đáy, Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy đã hạ 6 cửa từ cao trình 10,35m xuống cao trình 9,0m; nâng 6 cửa từ cao trình 9,0m lên cao trình 13,9m; hạ 6 cửa từ cao trình 13,9m xuống cao trình 12,9m. Đối với công trình Vân Cốc, đã nâng toàn bộ 26 cửa từ cao trình 12,0m lên cao trình 14,2m; đồng thời, hạ 26 cửa từ cao trình 14,2m xuống cao trình 12,0m.

Qua kiểm tra vận hành cho thấy, trong quá trình vận hành đập Đáy không chịu áp lực nước, 6 cửa van xuất hiện tiếng kêu to, kết cấu thép cửa van một số vị trí bị gỉ rỗ, 12 cụm puly hố thế thượng lưu đập Đáy bị kẹt không hoạt động, Gioăng cao su tấm 2 đầu cửa van bị lão hoá rạn nứt. Trong khi đó, tại vị trí các tấm thép nền cửa thuộc cống Vân Cốc phần lớn đã bị ăn mòn, chân tấm thép khe phai ở hầu hết cửa van đã bị han gỉ. Tuy nhiên, quá trình vận hành thử cho thấy cụm công trình vẫn vận hành tốt.

Để cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy bảo đảm ổn định và sẵn sàng thực hiện lệnh chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy, Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội đề nghị UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp &PTNT bố trí kinh phí để đầu tư cải tạo, câng cấp cụm công trình đập Đáy và cống Vân Cốc với kinh phí dự kiến khoảng 280 tỷ đồng./.

Huy Hoàng