Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình bệnh vàng lá sinh lý hại lúa và biện pháp phòng trừ

Hiện nay lúa trà sớm và trà trung đang giai đoạn đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ, trà muộn mới cấy – hồi xanh. Bệnh vàng lá sinh lý đã phát sinh và gây hại cục bộ trên lúa trà sớm các huyện Phú Xuyên, Thạch Thất, Thường Tín,…, tỷ lệ bệnh trung bình 3-5% khóm, cao 10-15% khóm, cục bộ 30-40% khóm. Diện tích nhiễm 7,1ha (nhẹ 6,5ha, trung bình 0,6ha).Dự kiến trong thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao là điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ trong đất tạo ra nhiều khí độc như H2S, CH4,… làm cho rễ cây lúa bị ngộ độc, thâm đen, gây hiện tượng vàng lá từ dưới gốc lên trên.

Biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà lúa, chú ý những diện tích đã bị bệnh vụ trước, năm trước.

- Đối với những diện tích bị bệnh cần đưa nước vào ruộng, bón 20-25kg lân/sào và làm cỏ sục bùn để giải phóng khi độc trong đất. Nếu có điều kiện, sau 2-3 ngày tháo bỏ nước cũ và đưa nước mới vào ruộng hoặc có thể tháo cho nước chảy tràn qua ruộng. Sau 5-7 ngày, nhổ lúa lên kiểm tra nếu thấy ra rễ trắng thì phun phân bón lá hoặc bón một lượng nhỏ phân đạm để kích thích cây lúa phục hồi nhanh. Tuyệt đối không phun bất kì một loại thuốc BVTV trừ bệnh nào.

Trạm Trồng trọt và BVTV các quận, huyện, thị xã tiếp tục cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, chỉ đạo nhân viên kỹ thuật trồng trọt – BVTV cấp xã tăng cường điều tra phát hiện và hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời, hiệu quả bệnh vàng lá sinh lý./.

TX (TH)