Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tín hiệu vui từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã cấp giống bò cho các hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại ba huyện Mỹ Đức, Thạch Thất và Ba Vì. Mô hình để hỗ trợ cho bà con nhân dân vùng dân tộc miền núi của thành phố nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, tiến tới giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2017, được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai với quy mô 90 con để hỗ trợ cho các hộ nghèo tại các xã dân tộc miền núi trên địa bàn các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất. Các hộ tham gia mô hình được nhận được bò sinh sản miễn phí để chăn nuôi; bên cạnh đó các hộ còn được hỗ trợ 50% thức ăn hỗn hợp cho bò giai đoạn sinh sản tương đương 60 kg/con. Trạm khuyến nông tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản cho các hộ. Đến nay, sau hơn 11 tháng triển khai, đàn bò khỏe mạnh, 53 con đã có chửa, trong đó một con của hộ nhà ông Nguyễn Văn Thịnh – thôn Hội – xã Yên Trung – huyện Thạch Thất  đã sinh được 01 bê cái nặng trên 22 kg, bê con khỏe mạnh. Đây là tín hiệu vui, niềm động viên, khích lệ lớn cho các hộ tham gia mô hình, tạo đòn bẩy, công ăn việc làm cho các hộ nghèo giúp nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Việc triển khai mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” tại ba huyện là cụ thể hóa mục tiêu hỗ trợ đồng bào tiến tới thoát nghèo một cách bền vững. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng kỳ vọng, sự hỗ trợ sát sườn này sẽ là “cứu cánh” cho nỗ lực thoát nghèo của rất nhiều hộ gia đình khó khăn./.

Huy Hoàng