Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 14/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.Theo đó, tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản được quy định cụ thể như sau:

  1. Khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung của Thành phố.

- Có diện tích 20ha trở lên và có tối thiểu 70% số hộ trong khu đăng ký đầu tư nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Các tổ chức, cá nhân trong khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao được tổ chức thành hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc có hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định với tổ chức, cá nhân khác.

- Có hệ thống thu gom, quản lý chất thải; thu gom, xử lý nước thải chung trong khu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

  1. Trang trại, hộ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Trang trại trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung của Thành phố, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT; hộ gia đình sản xuất trong khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Trang trại, hộ sản xuất trong khu nuôi trồng thủy sản có tối thiểu 01 người làm việc trực tiếp có trình độ chuyên môn kỹ thuật về nuôi trồng, thủy sản từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo về nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Thực hiện ứng dụng đồng bộ các thiết bị công nghệ sau:

+ Sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao, an toàn dịch bệnh đảm bảo các tiêu chuẩn về giống theo quy định; các giống có ưu thế lai, sản phẩm giống công nghệ cao.

+ Hệ thống nuôi có bờ bao hoặc mái che đảm bảo vững chắc; có nguồn nước ổn định, chất lượng nước phù hợp với từng loại đối tượng nuôi; có thiết bị quan trắc, cảnh báo môi trường, cung cấp ô xy tự động hoặc bán tự động.

+ Sử dụng thức ăn công nghiệp có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo về chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

+ Sử dụng các loại vắc xin, thuốc thú y thủy sản, thuốc có nguồn gốc thảo mộc, vi sinh vật có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, liều lượng theo quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

+ Sử dụng các loại chế phẩm sinh học, thảo mộc trong quá trình xử lý môi trường nước nuôi, nước thải đảm bảo các quy chuẩn môi trường./.

TX(TH)