Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Oai triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường thịt lợn

UBND huyện Thanh Oai vừa ban hành Công văn số 1984/UBND-KT về việc triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường thịt lợn trên địa bàn huyện.Theo đó, để đảm bảo bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn phục vụ nhu cầu của người dân trong huyện, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, UBND huyện yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn  thực hiện tốt công tác tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân, các trang trại chăn nuôi lợn không găm hàng, bán hàng đúng lứa đảm bảo nguồn cung để bình ổn thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 27 chủ trì cùng Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện và lực lượng chức năng của các xã, thị trấn tăng cường công tác đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ bất hợp pháp đối với mặt hàng thịt lợn, đầu cơ găm hàng, ép giá, tung tin thất thiệt gây mất ổn định thị trường.

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phối hợp với Phòng Kinh tế tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các hộ dân, các trang trại chăn nuôi không găm hàng, bán đúng lứa đảm bảo nguồn cung để ổn định thị trường; Phòng Kinh tế chủ trì cùng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thường xuyên nắm bắt kip thời diễn biến giá cả, thị trường để tham mưu, báo cáo huyện./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)