Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập hợp tác xã chăn nuôi Phương Đình

Vừa qua, Hội nông dân xã Phương Đình,huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) chăn nuôi Phương Đình.Hợp tác xã chăn nuôi Phương Đình có 43 thành viên trong đó có 11 hộ chăn  nuôi lợn, 7 hộ chăn nuôi gà và 25 hộ chăn nuôi bò sữa.Nguồn vốn điều lệ của HTX là 43 triệu đồng .Hội nghị đã thông qua điều lệ, phương án sản xuất và bầu ra Hội đồng quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã. Khi HTX đi vào hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ thành viên, trên cơ sở thu hút các nguồn dự án, các khoản vay vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi mang tính hàng hóa và xúc tiến thương mại các sản phẩm của thành viên

Thông qua việc hình thành HTX chăn nuôi Phương Đình nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho các hộ thành viên, hỗ trợ thành viên ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể giải quyết các vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Vương Thị Dung               

Trạm khuyến nông Đan Phượng