Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định 3 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao của huyện Chương Mỹ và Hoài Đức

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa tổ chức đoàn thẩm định các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 tại 2 xã: Hoàng Văn Thụ, Tốt Động của huyện Chương Mỹ và xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.* Tại xã Hoàng Văn Thụ, sau gần 10 năm xây dựng NTM, xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2020 ước đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo trong toàn xã là 38 hộ/3.160 hộ (1,2%). Đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện từng bước, các hộ trong xã có nghề phụ như sản xuất mây tre đan, nghề mộc,… hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Lao động làm việc tại các khu công nghiệp có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống gia đình. Kết quả tự đánh giá các tiêu chí NTM của xã Hoàng Văn Thụ đạt 97,3 điểm (trên thang điểm 100).

Tại xã Tốt Động, sau 10 năm xây dựng NTM, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM là 19/19 tiêu chí, trong đó có 16/19 tiêu chí đạt còn lại 3 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí giáo dục đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, trường học. Ước tính năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 50,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo sau khi trừ đi hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 0,2%. Kết quả tự chấm điểm là 97,15 điểm.

Sau khi kiểm tra thực tế và rà soát từng tiêu chí theo hướng dẫn chấm điểm xã đạt chuẩn NTM của thành phố, đoàn thẩm định đã thống nhất chấm điểm như sau: Xã Hoàng Văn Thụ đạt 96,5/100 điểm, xã Tốt Động đạt 97,1/100 điểm, đủ điều kiện trình thành phố xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí đề nghị hai xã cần rà soát lại tất cả 19 tiêu chí để hoàn thiện, bổ sung. Đồng thời, đề nghị huyện Chương Mỹ chỉ đạo các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân về công tác xây dựng NTM.

* Là xã đầu tiên về đích NTM của huyện Hoài Đức, xã Yên Sở được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện. Theo báo cáo, xã đã hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh NTM. 100% đường trục xã, liên xã được bê tông hóa và nhựa hóa. Các tuyến đường trục xã, đường trục thôn cơ bản được trồng cây xanh, cây hoa tại những vị trí phù hợp đảm bảo cảnh quan môi trường. Xã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có trường mầm non Yên Sở đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 54,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo (đã trừ đối tượng bảo trợ xã hội) giảm còn 0,03%. Số lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đạt tỷ lệ 98%. Theo đánh giá, xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao của UBND Thành phố Hà Nội.

Sau khi kiểm tra thực tế và rà soát từng tiêu chí theo hướng dẫn chấm điểm xã đạt chuẩn NTM nâng cao của thành phố, đoàn thẩm định đã thống nhất xã Yên Sở đạt 96,8 điểm, đủ điều kiện trình thành phố đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, xã Yên Sở cần tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, trong đó chú trọng đến các tiêu chí về điện, vệ sinh môi trường nông thôn.../.

Nguyễn Thúy