Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội vừa tổ chức Lễ mít tinh tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.Theo Chi cục Thủy sản Hà Nội, để phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Chi cục đã tập trung hướng dẫn các hộ nuôi quy trình nuôi thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và công tác xử lý môi trường. Đồng thời, đôn đốc các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý chất lượng giống. Chi cục cũng tổ chức tuyên truyền, hội thảo kiểm soát và ngăn ngừa thủy sinh vật ngoại lai xâm hại; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giá trị khoa học của đối tượng Rùa Hoàn Kiếm và một số đối tượng thủy sản đặc hữu khác trong hồ Đồng Mô...

Trong dịp này, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã thả xuống hồ Xuân Khanh, Xuân Sơn (Sơn Tây) 50kg cá chày mắt đỏ, 80kg cá chép, 75kg cá trắm đen và 50kg cá ngạnh giống. Đây là hoạt động thường niên của Chi cục nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho tương lai. Thông qua chương trình để tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời, nâng cao ý thức của người dân không đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt. Bên cạnh đó, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên, góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân và phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững./.

Huy Hoàng