Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng

Sở Nông nghiệp &PTNT vừa ban hành Công văn số 468/SNN-TTBVTV về tăng cường quản lý thuốc Bảo vệ thực vật cấm sử dụng, thuốc bị loại ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc BVTV trên địa bàn theo phân công, phân cấp của UBND thành phố, Sở NN&PTNT thông tin đến UBND các quận huyện, thị xã biết và đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quyết định của Bộ NN & PTNT để các cơ sở buôn bán thuốc BVTV và người dân nắm bắt, thực hiện. Tăng cường kiểm tra các cửa hàng buôn bán thuốc BVTV và việc sử dụng thuốc BVTV tại địa phương, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Đồng thời, giao Chi cục Trồng trọt & BVTV chỉ đạo, hướng dẫn các trạm Trồng trọt & BVTV và nhân viên trồng trọt - BVTV cấp xã tập trung triển khai một số nội dung: Cử cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng; thông báo chấm dứt sử dụng các loại thuốc không đúng quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT; Phối hợp với Đài truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả trong sản xuất, thông tin cụ thể về các loại thuốc cấm sử dụng trên cây trồng nói chung và cây rau nói riêng; Tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra các cửa hàng buôn bán thuốc BVTV; kiểm tra tình hình sử dụng thuốc BVTV của từng ruộng, từng hộ; ghi chép sử dụng thuốc BVTV trên rau tại các xã sản xuất rau; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; kiên quyết tịch thu, tiêu hủy các loại thuốc cấm, thuốc nhập lậu, thuốc không trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

Tổ chức ký kết đối với các hộ sản xuất rau, quả, chè về thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)