Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra có diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường; do vậy công tác phòng, chống dịch không thể chủ quan, phải chủ động các phương án sẵn sàng để giảm thiểu thiệt hại.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành: Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài chính Hà Nội đã gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban  nhân dân các quận, huyện, thị xã văn bản số 625/STC-TCHCSN ngày 05/02/2020 của về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra 

Để phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo:

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở để phối hợp Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ và nuôi nhốt trái pháp luật các loài động vật hoang dã.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung, chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để ngăn chặn dịch bệnh, không để lan rộng.

 Đối với công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội tại văn bản số 625/STC-TCHCSN ngày 05/02/2020.

 

Quách Gia Quỳnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội