Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Trong nội dung Công văn số 1233/VP-KT, ngày 18/02, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành tăng cường lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021.Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021. Trong đó cho biết, đợt 3 lấy nước sẽ tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 8278/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2020 của Bộ NN&PTNT. Để bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, trong thời gian giữa đợt 2 và đợt 3, tổ chức tăng cường vận hành công trình thủy lợi để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong hệ thống kênh mương, nguồn nước sẵn có trong nội địa và nguồn nước sông nếu đủ điều kiện vận hành.

Bên cạnh đó, rà soát vùng khó khăn về nguồn nước để thực hiện điều tiết hỗ trợ nguồn nước từ công trình khác hoặc lắp đặt bổ sung trạm bơm dã chiến, bảo đảm chủ động vận hành, tận dụng tối đa nguồn nước để đẩy nhanh tiến độ lấy nước kịp tiến độ chung của toàn khu vực. Đặc biệt lưu ý các khu vực khó khăn về nguồn nước thuộc khu tưới của trạm bơm Phù Sa, cống Liên Mạc (Hà Nội); cống Long Tửu (tỉnh Bắc Ninh).

Do thời gian giữa đợt 2 và đợt 3 lấy nước tương đối dài, để tránh thất thoát lãng phí nước, cần khẩn trương tổ chức làm đất, gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân sớm thu hoạch dứt điểm diện tích cây vụ Đông canh tác trên đất lúa để hoàn trả mặt bằng gieo cấy. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng để điều hành công tác lấy nước phù hợp.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội