Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 877/SNN-QLCL về tăng cường công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm theo chuỗi, có nguồn gốc, xuất xứ.Nhằm tăng cường công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản, đồng thời thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, Sở NN&PTNT đề nghị các đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác chuyên môn, tư vấn xây dựng và phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn nhận diện, lựa chọn các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm theo chuỗi, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, đảm bảo ATTP tới người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản tiêu thụ nhiều, xử lý nghiêm, triệt để và công khai các cơ sở vi phạm.

Các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản tổ chức giám sát chặt chẽ đối tượng sản xuất thuộc phạm vi quản lý, tập trung phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm, ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin. Duy trì và sử dụng hiệu quả các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ATTP.

Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát lấy mẫu, đồng thời, phối hợp với Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường phát hiện, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu, cơ sở sản xuất, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón ngoài danh mục được phép sử dụng, không đảm bảo chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác chuyên môn, xây dựng và phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn nhận diện, lựa chọn các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm theo chuỗi, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, đảm bảo ATTP đến người tiêu dùng, trường học bán trú, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hệ thống phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát lấy mẫu, thanh kiểm tra, hậu kiểm tự công bố tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, hệ thống phân phối thực phẩm, các trường học, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, nhất là về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thực phẩm; xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Duy trì và sử dụng hiệu quả các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ATTP.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu, cơ sở sản xuất, lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón ngoài danh mục được phép sử dụng, không đảm bảo chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)