Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp & PTNT, Hội Nông dân thành phố ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức chương trình ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Đại - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Phạm Hải Hoa - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP đồng chủ trì Hội nghị.


Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, Chủ tịch Hội Nông dân TP Phạm Hải Hoa ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024.

Theo kế hoạch trong năm 2024, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP của thành phố. Trong công tác đào tạo tập huấn hai cơ quan sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kho học kỹ thuật, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện áp dụng các quy trình sản xuất nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn theo chuẩn mực quốc tế (GAP, HACCP, ISO 22000…); Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc thực phẩm …; Tập huấn, hướng dẫn nâng cao kỹ năng về marketing và phát triển thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tham gia các hội chợ, triển lãm, các sự kiện quảng bá trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành trong cả nước. 

Dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Đại và Chủ tịch Hội Nông dân TP Phạm Hải Hoa, tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về nội dung phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2024 tập trung về công tác tuyên truyền, công tác tập huấn, đào tạo; công tác hỗ trợ kết nối sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, các hoạt động phối hợp trong triển khai thực hiện; các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; các phong trào, chương trình của hai cơ quan như: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chương trình OCOP, quảng bá sản phẩm, giới thiệu, hỗ trợ tham gia các Hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo chuỗi của các cơ sở, hợp tác xã…

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Đại và đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân giao các phòng, đơn vị của hai cơ quan căn cứ những nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các ban của Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân các huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tại hội nghị, hai cơ quan thống nhất thông qua các nội dung và ký kết Kế hoạch phối hợp trong năm 2024./.

Nguyễn Vàn