Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết thi đua khối Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng

Vừa qua, Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Khối thi đua Sở Nông nghiệp và PTNT 10 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc.Báo cáo tại hội nghị, Sở NN&PTNT Hà Nội đại diện đơn vị Trưởng khối thi đua cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai nhiều biện pháp, đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua sâu, rộng trong toàn ngành nhằm động viên cán bộ, công nhân viên chức người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành, của thành phố và tỉnh. Nhìn chung sản xuất nông nghiệp tại 10 tỉnh, thành tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thế mạnh của từng địa phương, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành và thúc đẩy chương trình Nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm, Sở NN&PTNT của 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ đẩy mạnh thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương kỷ luật và nâng cao trách nhiệm công vụ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP, bảo vệ sản xuất, phòng chống thiên tai, phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm của các tỉnh, thành phố đã phát động./.

Lưu Phượng