Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản lượng thủy sản đạt 86,3 nghìn tấn

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thông tin, đến hết quý III/2022, diện tích nuôi trồng thủy sản của Hà Nội ước đạt 23,3 nghìn ha (chủ yếu là nuôi cá), tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.Tính chung 9 tháng của năm 2022, tổng sản lượng thủy sản đạt 86,3 nghìn tấn, tăng 2,7%; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 84,9 nghìn tấn, tăng 2,8%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1,4 nghìn tấn, giảm 0,1%.

Hiện nay, các cơ sở nuôi trồng thủy sản tích cực chuyển đổi, đưa giống cá chất lượng tốt, năng suất và hiệu quả kinh tế cao như trắm đen, chép giòn, rô phi lai và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất theo hướng an toàn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi trồng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đặc biệt, các cơ sở nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao vào một số khâu như sử dụng chế phẩm sinh học và máy tạo ô xy tự động (diện tích 9.600 ha), sử dụng con giống mới năng suất, chất lượng cao, nuôi cá rô phi Đường Thành (7 ha), nuôi tôm càng xanh siêu đực (5 ha).../.

NB (Theo Báo HNM)