Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quận Long Biên: Triển khai nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm quý II/2018

UBND quận Long Biên vừa họp đánh giá kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.Hiện nay, toàn quận có 3.417 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Thành phố quản lý 69, quận quản lý 345, phường quản lý 3.003 cơ sở). Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 1.661 cơ sở, lĩnh vực công thương 1.756 cơ sở. Đáng chú ý có 57 cơ sở sản xuất rượu (55 hộ nấu rượu thủ công).

Quý I, quận tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; 04 buổi tuyên truyền về ATTP; tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và sử dụng test nhanh các chất cấm sử dụng lĩnh vực nông nghiệp và công thương. Song song với đó, đoàn kiểm tra liên ngành quận và phường đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại 799 cơ sở, nhắc nhở khắc phục 120 cở sở, xử phạt 46 cơ sở số tiền 46,65 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy 20kg thực phẩm và 50 lít rượu không rõ nguồn gốc hoặc có hàm lượng Methanol vượt ngưỡng. Tổ chức xét nghiệm nhanh tại 46 cơ sở, phát hiện 06 cơ sở có sai phạm sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, xử phạt 05 cơ sở số tiền 20 triệu đồng, đình chỉ không cho kinh doanh 01 cơ sở trên địa bàn. Cấp mới 13 giấy chứng nhận ATTP, công nhận 39 cửa hàng đạt tiêu chí cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn theo tiêu chí của Thành phố, ký cam kết ATTP quận và phường đạt 100%. Duy trì 90ha rau, quả sản xuất theo quy trình Vietgap tại 3 phường Cự Khối, Giang Biên, Phúc Lợi.

Trong quý II, quận Long Biên tập trung thực hiện Tháng cao điểm về ATTP, thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho công tác đảm bảo ATTP tại các vùng sản xuất rau quả, an toàn kiểm soát theo quy trình Vietgap; đề nghị Sở nông nghiệp công nhận vùng rau quả an toàn cho 10ha quả tại Giang Biên; 3ha rau tại phường Thượng Thanh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại 100% các cơ sở, cửa hàng được công nhận là cửa hàng rau, quả an toàn; Kiểm tra đạt ít nhất 20% số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc cấp quận quản lý (tập trung vào các cơ sở sản xuất bún, bảnh phở, giò chả, nem chua); Đảm bảo đạt trên 95% các cơ sở có đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện; 100% các cơ sở phải ký cam kết theo quy định; cấp giấy công nhận, gắn logo nhận diện cho 39 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn./.

TT (Nguồn Cổng GTĐT Hà Nội)