Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Ứng Hòa

Vừa qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” cùng đoàn công tác của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Ứng Hòa.


Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình thực nghiệm nông nghiệp tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2017, toàn huyện Ứng Hòa có 12/28 xã đã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đã được Thành phố thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2017, đã trình thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM; 07 xã đạt và cơ bản đạt 18-19 tiêu chí. Kinh tế - xã hội nông thôn đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện và dần nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 32,3 triệu đồng/người/năm (tăng 8,7 triệu đồng so với năm 2015); Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,07% (giảm 3,48% so với đầu năm 2016). Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã được chú trọng, tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý trong ngày đạt trên 95%. Có 100% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, ổn định.

Trong năm 2018, huyện Ứng Hòa phấn đấu có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước phấn đấu thực hiện mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã còn lại, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung triển khai các dự án thành phần, các nội dung trong đề án để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch phát huy lợi thế của huyện là nuôi trồng thủy sản và sản xuất lúa chất lượng cao. Trong xây dựng NTM, cần lập quy hoạch chi tiết đề án xây dựng NTM các xã; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao thu nhập bình quân đầu người, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, cần tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng NTM. Huyện nên ưu tiên cho 4 xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018 và huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, đoàn công tác đã đi thăm mô hình thực nghiệm nông nghiệp (nhà diều) và mô hình nuôi cá thương phẩm tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa./.

Nguyễn Thúy