Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát triển vùng trồng cây hoa đào tại xã Kim Hoa

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phù Trì là một trong những HTX lớn của xã Kim Hoa, huyện Mê Linh. HTX có nhiệm vụ thực hiện các khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp cho xã viên và nhân dân trong thôn Phù Trì, bao gồm dịch vụ thủy lợi nội đồng, bảo vệ đồng ruộng, dịch vụ về khoa học kỹ thuật và công tác bảo vệ thực vật.Tổng diện tích của HTX là 151 ha với trên 1000 hộ xã viên. Các loại cây trồng chính trên địa bàn là cây hoa đào 81 ha, cây rau màu 21 ha, cây ăn quả 19 ha và lúa 30 ha. Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch những vùng chuyên canh sản xuất rau, hoa, quả cho thu nhập cao, HTX đã góp phần làm cho diện mạo thôn Phù Trì ngày càng khởi sắc.

Trong thôn có trên 600 hộ trồng cây hoa đào với các loại chính như đào giống, đào rừng, đào tán thông, đào mi ni đã tạo ra công ăn việc làm cho trên 1800 lao động thường xuyên và trên 600 lao động thời vụ, tạo giá trị sản xuất đạt từ 1,2-2,5 tỷ đồng/ha diện tích canh tác, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân địa phương.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Hoa, sự quan tâm phối hợp của phòng Kinh tế huyện, HTX đã từng bước được kiện toàn, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để thực hiện tốt các khâu dịch vụ như thường xuyên tu bổ, nạo vét kênh mương, phục vụ tốt công tác tưới tiêu, xã hội hóa đổ đường bê tông gần khắp các cánh đồng để phục vụ vận chuyển mua bán đào và nông sản.

Bên cạnh đó, HTX thường xuyên mời các chuyên gia, các cán bộ của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Mê Linh về tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc trồng, chăm sóc cây đào. Phối hợp với các đơn vị liên quan để giới thiệu, cung cấp, tiêu thụ cây hoa đào cho xã viên.

Để thúc đẩy quá trình tiêu thụ, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phù Trì đề nghị UBND huyện Mê Linh chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng thương hiệu riêng cho cây hoa đào của thôn Phù Trì, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, kinh doanh được thuận lợi, góp phần nâng cao giá trị cây đào của thôn./.

Nguyễn Thúy