Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 3-2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 tham dự và chủ trì hội nghị.Hội nghị tập trung vào các nội dung chính gồm: Bàn công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp) dự kiến diễn ra trong quý 3-2020; kết quả triển khai xây dựng “Đề án thí điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô” và kết quả triển khai xây dựng “Đề án nghiên cứu khoa học xây dựng nội dung chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, Đảng bộ Thành phố Hà Nội”.

Về kết quả xây dựng nông thôn mới, đến nay thành phố đã có 06 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND Thành phố đã công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 355/382 xã (chiếm 92,9%),13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 03 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 1,81% xuống còn 0,69%.

Về kết quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, năm 2019, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đã tiến hành 02 đợt đánh giá, phân hạng với 301 sản phẩm. Kết quả có 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao; đạt 100,3% kế hoạch năm 2019. Năm 2020, Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã được Thành phố công nhận dự thi năm 2019 và tổ chức hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP (lần thứ nhất).

Về tiến độ triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy giai đoạn 2020-2025, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Học viện đã xây dựng kế hoạch, phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp và nông thôn Thủ đô, xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ, xây dựng khung phân tích cho đề án của Chương trình 02 về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Hà Nội theo hướng xanh, an toàn và bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng 2026-2030, tầm nhìn 2050...

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong 9 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song toàn Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và hoàn thành mục tiêu có 1.000 sản phẩm OCOP. Trong đó, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt 4,12%; có thêm ít nhất 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới để đến cuối năm 2020 có ít nhất 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chương trình 02 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhưng với đòi hỏi cao hơn. Hà Nội hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% các xã, huyện và 40% xã nông thôn mới nâng cao, 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu và 5 huyện phát triển thành quận./.

Nguyễn Thúy