Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phấn đấu 15 xã đạt chuẩn NTM

Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” vừa tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy đến 4 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm 2020.Theo báo cáo, đến nay Thành phố có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Ngoài ra, Đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình Thủ tướng công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay có 353/382 xã (chiếm 92,4%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 4 xã, gồm 2 xã của huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã của huyện Phú Xuyên, 1 xã của huyện Sóc Sơn đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đoàn thẩm định Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới có 20 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 7 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,69%.

Từ nay đến cuối năm 2020, các huyện tiếp tục đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố vẫn ưu tiên đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Các huyện và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới được xem như là thành tích chào mừng Đại hội Đảng sắp tới. Vì vậy, các địa phương cần phải tích cực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kế hoạch đầu tư rà soát, trình UBND Thành phố phê duyệt gói hỗ trợ kích thích tăng trưởng nông nghiệp. Tập trung các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển chuỗi rau, thịt, cung cấp nông sản an toàn của Thành phố năm 2020, làm tốt việc phát triển thị trường, tìm thị trường tiêu thụ mới cho nông dân.

Các huyện rà soát lại từng sản phẩm chủ lực trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Như nơi nào có thế mạnh chăn nuôi, trồng trọt... thì phát huy lợi thế đó; Ứng dụng khoa học kỹ thuật giải phóng sức lao động cho nông dân. Phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,04% trở lên.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư cho nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tận dụng khai thác tài nguyên đất nông nghiệp để tránh lãng phí.

Tập trung phát triển chăn nuôi, thủy sản, tăng cường sản xuất, phát triển giống mới chất lượng cao; tăng cường thêm rau, củ, quả cung cấp cho thị trường.

Sau khi được phê duyệt, triển khai gói kích cầu tăng trưởng nông nghiệp đúng mục đích, hiệu quả và phải tăng cường kiểm tra. Tập trung cho công tác phòng bệnh, kiểm dịch động vật, cây trồng... Thực hiện tốt chăm sóc phòng dịch hại cây trồng. Chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh.

Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Năm nay 8 huyện đăng ký huyện nông thôn mới cần rà soát các tiêu chí và coi đây là thành tích thiết thực nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Với 6 huyện: Thanh Oai, Phúc Thọ, Thường Tín, Sơn Tây, Thạch Thất, Phú Xuyên cần tập trung cao để hoàn thành huyện nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiêu chí về môi trường cũng rất cần được quan tâm, chú trọng; chú ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là trong giai đoạn này cần phải lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tầm để bầu vào cấp ủy các cấp…/.    

                         Nguyễn Thúy