Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hà Nội năm 2021.Theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cơ bản: Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng ATTP. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường thành phố. Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, dự án, đề án, mô hình điểm về ATTP. Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố cũng ban hành nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Song song thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua về ATTP, chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về ATTP có hiệu quả.

Thành phố cũng sẽ đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thực trạng công tác ATTP trên địa bàn thành phố và kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tới các đối tượng là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu... Tuyên truyền gương các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, đồng thời, có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng ATTP: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đồng thời, kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kịp thời xử lý các thông tin phản ánh mất ATTP. Chủ động tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường và các vùng sản xuất trên địa bàn thành phố, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn vào Hà Nội.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm, chuyên đề về ATTP đã được phê duyệt, đề xuất nhân rộng các hoạt động đã triển khai và được đánh giá có hiệu quả đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng các hoạt động mới về ATTP đảm bảo thiết thực và phù hợp với thực trạng công tác ATTP trên địa bàn thành phố. Thực hiện kỷ cương hành chính, nghiêm túc rà soát, tuân thủ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP theo thẩm quyền, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm tích hợp số liệu, hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về ATTP./.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội