Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu, triển khai chợ kinh doanh thực phẩm

Vừa qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 468/VP-KT cho ý kiến về việc áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm.Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Công Thương về việc thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm. Trong đó cho biết, để đáp ứng yêu cầu của các địa phương về việc hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, năm 2016, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về chợ kinh doanh thực phẩm và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia, ban hành TCVN 11856:2017 chợ kinh doanh thực phẩm. Bộ Công Thương thông báo đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để biết và khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, quản lý chợ và các thương nhân kinh doanh tại chợ áp dụng; đồng thời chỉ đạo các Sở Công Thương tham khảo, hướng dẫn xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trong khuôn khổ triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số những năm tiếp theo.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở Y tế, Nông nghiệp & PTNT nghiên cứu, chủ động triển khai và tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định./.

TT (TH)