Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiệm thu mô hình trình diễn trồng giống mới năng suất chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu mô hình trình diễn trồng giống mới năng suất chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.Mô hình có quy mô 9.000m2 , được thực hiện tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng với 2 hộ tham gia. Mô hình lựa chọn giống nho hạ đen do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp (Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang) cung cấp giống và chuyển giao công nghệ thực hiện mô hình. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% giống, vật tư làm giàn, phân bón. Giống được bàn giao cho các hộ trồng từ cuối tháng 3/2021, đến nay cây sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu đang cho quả. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết: Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 song trong suốt quá trình thực hiện mô hình, Trung tâm đã chỉ đạo cán bộ thường xuyên phối hợp với đơn vị chuyển giao, tư vấn kỹ thuật hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh trên cây trồng  bằng các hình thức trao đổi qua điện thoại, mạng xã hội nhằm giúp các hộ yên tâm sản xuất. Cũng nhờ đó mô hình được triển khai kịp tiến độ, các hộ nắm bắt được kỹ thuật, cây sinh trưởng phát triển tốt. Dự kiến, đến tháng 12 mô hình sẽ cho thu hoạch.

Nho Hạ Đen là loại cây trồng mới, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Nho Hạ Đen đã được trồng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc nước ta và đạt hiệu quả kinh tế cao. Giống nho này trồng sau 6 -8 tháng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên, chu kỳ sinh trưởng của cây lên đến 12 -15 năm, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ quả./.

Lưu Phượng