Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Hà Nội

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 giữa Ngành Nông nghiệp & PTNT với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Dân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết: Năm 2020, giá trị gia tăng của Ngành nông nghiệp đạt 4,2%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm là 1,2%. Để đạt được kết quả trên, công tác thông tin tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp & xây dựng NTM. Với mục tiêu xây dựng các chương trình tuyên truyền trọng tâm, chuyên biệt về các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn bằng cách thức thể hiện theo phương châm sáng tạo, hiệu quả, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, người dân với những vấn đề mang tính dư luận nhằm định hướng thông tin đúng cho người xem, người đọc. Năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thực hiện các phóng sự, bài viết, đưa tin phản ánh kịp thời và khá toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô năm 2020 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã phối hợp với kênh VTC16, kênh VTC14, kênh VTC1 (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC), kênh VTV1, VTV2 (Đài truyền hình Việt Nam), Đài Tiếng nói Việt Nam,... nhằm thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội; đưa các tin, bài, phóng sự giới thiệu, quảng bá hoạt động nông nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp xây dựng các chuyên trang hàng tuần tuyên truyền về nông nghiệp và xây dựng NTM trên các báo như Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Nông thôn ngày nay… Nhiều mô hình, tiến bộ kỹ thuật mới, gương điển hình tiên tiến được tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống báo chí. Các chương trình tuyên truyền được đầu tư đa dạng về hình thức, cách thức và nội dung tuyên truyền thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chuyên môn là các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT và đơn vị truyền thông.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị, sang năm 2021 công tác phối hợp tuyên truyền giữa Sở Nông nghiệp & PTNT cùng các cơ quan báo chí cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nông dân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đặc biệt là chủ trương, chính sách trong việc khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi- thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Thông tin tuyên truyền về phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, đậu, cây ăn quả, hoa và cây cảnh. Từng bước nâng diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ trên các cây trồng chủ lực./.

Nguyễn Thúy