Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2021: Huyện Thanh Trì phấn đấu mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt 3,9%

Những năm qua tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn đặc biệt đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư, thời tiết diễn biến phức tạp, song UBND huyện Thanh Trì đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, đồng thời ban hành các nội dung hỗ trự phát triển kinh tế năm 2021, trong đó chú trọng các nội dung hỗ trợ trực tiếp các hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp.5 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã giải ngân 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kết quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển ổn định, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, chăn nuôi có chuyển biến tích cực, chăn nuôi lợn phục hồi sau dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 294 tỷ 580 triệu đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ, cụ thể: Toàn huyện, gieo trồng 1.135,2 ha lúa, năng suất ước đạt 65,5 tạ/ha, sản lượng dự kiến đạt 7.445 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ. Gieo trồng 1,225,6 ha rau màu các loại, giảm 62,4% so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 217,5 tạ/ha, sản lượng dự kiến đạt 26.658 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ. Diện tích cây ăn quả đạt 247,59 ha trong đó vùng trồng cam, quất, bưởi tập trung tại xã  Vạn Phúc là 100ha, diện tích cây cảnh lâu năm 14,29ha trong đó cây cảnh bon sai tập trung nhiều tại xã Vạn Phúc với khoảng 10 hộ, diện tích 3.000 – 5.000 m2/hộ có giá trị kinh tế cao, cho thu nhập ổn định cao hơn hẳn so với trồng lúa và rau mùa 4 – 4,5 lần.

Duy trì vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung tại 3 xã: Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng; vùng sản xuất rau an toàn tại 2 xã Yên Mỹ, Duyên Hà; vùng cây ăn quả tại xã Vạn Phúc và vùng trồng đào tại xã Yên Mỹ. Duy trì chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ thịt lợn theo tiêu chuẩn VietGAP giữa trang trại Tiến Thành tại xã Đại Áng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt với sản lượng trung bình 12 tấn thịt/tháng, cung cấp cho thị trường nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản quản lý môi trường ao nuôi, phòng chống dịch bệnh cho 796,3 ha nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 2.373,8 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp, thủy sản năm 2021 đạt 3,9%. Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và thủy sản đạt 247 triệu đồng/năm. Từ nay đến cuối năm, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các xã và các hộ nông dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch hại và bảo vệ cây trồng. Hỗ trợ 50% kinh phí cây máy để mở rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Hỗ trợ 50% kinh phí cho các HTX đầu tư máy móc để cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tập trung vào khâu gieo cấy. Hỗ trợ duy trì vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP,… Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng đại trà và tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả. Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh thủy sản; chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong nuôi thủy sản. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các hộ nuôi thủy sản về kỹ thuật nuôi thủy sản thâm canh, nuôi thủy sản theo hướng VietGAP đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm,…/.

TX (TH)