Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ mít tinh phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch & VSMT nông thôn năm 2019”

Trong những năm qua, thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và môi trường nông thôn các giai đoạn từ 1998-2015; Chương trình nước sạch của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác cấp nước sạch nông thôn của thành phố Hà Nội đã đạt được thành quả đáng kể.Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99.73%, trong đó tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước đạt Quy chuẩn Quốc gia là 55.5%, 99.22% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu, trong đó 96.44% có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% Trạm Y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn thể hiện bằng các chỉ tiêu nêu trên.

Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn số 2325/BNN-TCTL ngày 4 tháng 4 năm 2019 chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch & VSMT nông thôn Hà Nội”. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã chọn huyện Sóc Sơn là nơi phát động tổ chức ra quân. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Huyện Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức ra quân phát động hưởng ứng “Tuần Lễ Quốc Gia Nước sạch & VSMT nông thôn năm 2019”. Tuần lễ năm nay có chủ đề “ Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 được diễn ra long trọng với các thông điệp:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường

+ Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng

+ Toàn dân chung tay thực hiện cấp nước an toàn vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

+ Xử lý, trữ và sử dụng nước an toàn hộ gia đình vì sức khỏe của chính bạn và gia đình.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm.

+ Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh – sạch – đẹp

+ Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

+ Chung tay thực hiện môi trường xanh – sạch – đẹp góp phần hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2019.

Đại diện cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ông Nguyễn Xuân Đại – Phó giám đốc sở Nông nghiệp kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân và địa phương biến tinh thần của Tuần lễ Quốc gia thành các hoạt động thiết thực và hiệu quả:

Tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công  trình cấp nước, vệ sinh.

Tổ chức thi đua giữa các đơn vị trong quản lý, khai thác, sử dụng công trình cấp nước và vệ sinh công cộng có hiệu quả và bền vững, đặc biệt là giữa các nhà trường, kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng, phụ huynh học sinh tham gia hỗ trợ bảo vệ môi trường, công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…) về vai trò của nước sạch và vệ sinh đối với sức khỏe của con người, sự phát triển của trẻ em, tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh.

Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình, trường học và địa bàn công cộng.

Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”

Kết thúc buổi lễ đoàn xe cổ động (gồm xe ôtô, xe máy có trang trí các băng rôn, khẩu hiệu và cờ chuối) đi theo hướng: Xuất phát từ Nhà thi đấu Thị trấn Sóc Sơn đến khắp các đường làng ngõ xóm trên địa bàn huyện Sóc Sơn./.

Trần Thị Việt Mỹ - Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn HN