Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra mô hình sản xuất mạ khay tại Ứng Hòa

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra mô hình sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy trên địa bàn huyện Ứng Hòa.Mô hình sản xuất mạ khay nhằm mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy vụ xuân năm 2019 tại huyện Ứng Hòa có qui mô 13.500 khay mạ để cấy cho 50 ha, trong đó tại xã Minh Đức 8.100 khay cấy cho 30 ha và xã Quảng Phú Cầu 5.400 khay cấy cho 20 ha; giống lúa tham gia mô hình là giống J02. Qua báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy: Mô hình được thực hiện theo đúng kế hoạch, đơn vị tham gia mô hình được nhận hỗ trợ đủ giống, vật tư và được tập huấn đầy đủ theo yêu cầu. Lúa cấy bằng máy sinh trưởng, phát triển tốt, theo hoạch toán, tính riêng khâu làm mạ và cấy: 1 ha gieo mạ khay, cấy máy giảm chi phí cho người sản xuất hơn 4triệu đồng so với gieo mạ dược, cấy tay truyền thống.

Kết quả mô hình bước đầu đã có những đánh giá tích cực, là nền tảng cơ bản để đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất lúa, từng bước tạo vùng sản xuất lúa tập trung, phát huy vai trò dịch vụ của các HTX NN, thúc đẩy việc hình thành các tổ dịch vụ cho người sản xuất khắc phục được tình trạng thiếu nhân lực trong thời vụ. Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Huy Hoàng