Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thường Tín: Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” đồng thời gắn trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho cây sinh trưởng, phát triển tốt; ngày 11/02/2019 (tức là ngày mùng 7 tết Kỷ Hợi), tại Trường tiểu học xã Nguyễn Trãi, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Thường Tín đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019.Dự buổi lễ phát động có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; các đồng chí huyện ủy viên khóa 23; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học xã Nguyễn Trãi.

Tại buổi lễ, đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019 đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, yêu cầu của tết trồng cây và vai trò, tác dụng to lớn, tác dụng lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây; kêu gọi các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và toàn thể nhân dân trong huyện hãy gia sức thi đua hăng hái, hưởng ứng và tự nguyện tham gia trồng, chăm sóc cây xanh; mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây bảo vệ đê, trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn… Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường cho muôn đời con cháu, hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Thường Tín trở thành quê hương xanh, sạch, đẹp và giầu mạnh trong tương lai.

Năm 2018 toàn huyện đã trồng được 19.800 cây đạt 99% so với kế hoạch, với tỷ lệ cây sống là cây bóng mát đạt 96%, cây ăn quả đạt 99%. Với kết quả trên đã từng bước nâng cao chất lượng cây ăn quả ở các vùng chuyên canh và cải tạo một số vườn tạp trong khu dân cư, góp phần tạo cảnh quan môi trường, giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường và tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Năm 2019 Huyện Thường Tín có kế hoạch trồng 18.000 cây, trong đó cây bóng mát là 4.800 cây, còn lại 13.200 cây ăn quả.  

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện, các ban, ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo đảng ủy , UBND các xã, thị trấn và thầy cô giáo, các em học sinh tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên trường Tiểu học xã Nguyễn Trãi./.             

                Lê Văn Phúc