Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Quốc Oai đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới

Đến nay huyện Quốc Oai có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đang triển khai hoàn thiện các tiêu chí để về đích huyện NTM năm 2018. Tuy nhiên, qua rà soát đánh giá 9 tiêu chí, hiện huyện Quốc Oai có 6 tiêu chí đạt và còn 3 tiêu chí mới cơ bản đạt.Vì vậy, để đạt được mục tiêu cán đích huyện NTM, từ nay đến hết năm 2018, huyện Quốc Oai cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thiện.

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, qua rà soát, đánh giá 9 tiêu chí (14 chỉ tiêu), đến nay huyện Quốc Oai đã đạt 6 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng NTM. Để phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM, huyện Quốc Oai còn 3 tiêu chí cơ bản đạt cần hoàn thành là: Giao thông; Y tế-Văn hóa-Giáo dục và Môi trường.

Đối với tiêu chí giao thông: Huyện Quốc Oai mới chỉ đạt 8/10 điểm. Mặc dù hiện nay, 100% km đường huyện do huyện quản lý bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn. Tỷ lệ mặt đường nhựa được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%. Tuy nhiên, có 2 yêu cầu của tiêu chí đó là, 100% km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hàng năm và hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường quy hoạch thì hiện tại huyện Quốc Oai chưa đạt được.

Đối với tiêu chí Y tế-Văn hóa-Giáo dục, hiện huyện mới đạt 6/10 điểm đánh giá. Trong đó, yếu tố về Y tế và Văn hóa đều đạt 3/3 điểm nhưng giáo dục chưa đạt do huyện chưa có trường THPT đạt chuẩn.

Về tiêu chí Môi trường, vấn đề chất thải y tế do các trạm y tế, phòng khám trên địa bàn huyện Quốc Oai có thực hiện thu gom rác thải. 100% cơ sở nuôi trồng thủy sản không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện nay không có khu xử lý chất thải rắn. Các làng nghề chưa có phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo đúng Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất chưa thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải ngay từ đầu nguồn, xây dựng chuồng trại cách xa nhà ở, các công trình công cộng. Vì vậy tiêu chí này cũng chưa đạt yêu cầu.

Trước thực trạng này, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đúng mục đích, quy trình, đạt hiệu quả bền vững, huyện Quốc Oai đã đưa ra kế hoạch cụ thể để sớm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM năm 2018.

Theo đó, đối với vấn đề giao thông, huyện đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành các công trình giao thông huyện đã được phê duyệt và bố trí kinh phí. Đồng thời thực hiện duy tu, duy trì kịp thời các tuyến đường giao thông huyện bảo đảm đi lại thuận tiện và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mặt đường bộ theo quy chuẩn. Trong đó, thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường Quốc Oai-Hòa Thạch, tuyến Đông Xuân-Phú Mãn; tuyến đường vào mỏ đá Sunway với tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2018. Đồng thời thực hiện duy tu sửa chữa tuyến đường Trại Cá-Phú Cát; Nghĩa Hương-Dương Cốc… tiến độ xong trong tháng 11/2018. Bên cạnh đó triển khai việc tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông và các nội dung thực hiện trật tự văn minh đô thị.

Về tiêu chí Y tế-Văn hóa-Giáo dục, trong đó, để hoàn thành được tiêu chí giáo dục UBND huyện cũng thống nhất với Sở GD&ĐT các nội dung triển khai, đầu tư đối với 3 trường THPT Cao Bá Quát, Quốc Oai và Minh Khai đạt chuẩn năm 2018. Trong đó, mở rộng khuôn viên trường THPT Cao Bá Quát diện tích đất 4.500 m2 đến 5.000 m2; san ủi mặt bằng, xây dựng tường bao và các hạng mục phụ trợ. Đối với trường THPT Minh Khai sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đạt chuẩn trước tháng 11/2018 và trường THPT Quốc Oai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2018-2019 và hoàn thiện các nội dung còn thiếu để lập hồ sơ công nhận trường chuẩn vào cuối năm 2018. Bên cạnh đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường THPT Phan Huy Chú đạt chuẩn năm nay với tiến độ xây dựng các hạng mục yêu cầu xong trước tháng 7/2018.

Đối với tiêu chí Môi trường, để đạt chuẩn, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục duy trì và bảo đảm công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. Đồng thời, hỗ trợ các xã mua sắm thùng, xây dựng bể đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mua thùng phân loại rác thải y tế và xử lý theo quy định. Bên cạnh đó thực hiện rà soát 100% các cơ sở đăng ký thủ tục môi trường; tuyên truyền không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản; yêu cầu các cơ sở xây dựng chuồng trại cách xa nhà ở, đường đi lại. Đặc biệt thực hiện thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải. Tiến độ đề ra phải xong trước tháng 10/2018.

Với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 191/KH-BCĐ ngày 07/2/2018 của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Quốc Oai về chỉ đạo UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hoàn thành các tiêu chí về đích huyện NTM và Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 12/02/2018 về triển khai chi tiết thực hiện nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí về đích huyện nông thôn mới của UBND huyện Quốc Oai, đặc biệt với sự quyết tâm, đồng lòng của hệ thống chính trị cũng như sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn huyện, huyện Quốc Oai tin tưởng sẽ hoàn thành các tiêu chí về đích huyện NTM năm 2018 theo đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra.

               Lưu Phượng