Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Mê Linh: Hội nghị đối thoại về phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung

Vừa qua, huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện về phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung.Đến nay, trên địa bàn huyện Mê Linh đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung với những sản phẩm nông sản chủ lực như: Vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao; vùng sản xuất hoa chất lượng cao; vùng sản xuất rau; vùng sản xuất cây ăn quả;…

Một số vùng sản xuất rau, hoa, quả đã được cấp giấy chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm mã số, mã vạch, mã QRCode. Đã xây dựng được hai chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ quả và trái cây an toàn.

Tuy nhiên, mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh còn mang tính tự phát, manh mún, chưa có sự đầu tư về trang thiết bị sơ chế, bảo quản. Vẫn còn mang tính chất tự sản xuất tự tiêu thụ, chưa xây dựng được nhiều chuỗi liên kết bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, về giống; đầu tư xây dựng chợ nông sản để tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản; đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng, thủy lợi, điện phục vụ các vùng sản xuất tập trung; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho nông dân; tăng thời gian thuê thầu đất nông nghiệp quỹ 2 do UBND cấp xã quản lý. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, cũng như đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất và đầu tư vào nông nghiệp…./. 

Lưu Phượng