Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017 tại một số đơn vị ngành Nông nghiệp

Hai đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội là Chi cục thủy sản và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vừa có buổi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động năm 2018 và tổng kết công tác năm 2017.Năm 2017, thực hiện công tác quản lý chất lượng thú y thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã tiến hành kiểm dịch 257,403 tấn cá thương phẩm, 1,466 triệu con cá giống, 300 mẫu cá để phân tích chất lượng sản phẩm trong quá trình nuôi; Tiến hành kiểm tra chuyên ngành 40 cơ sở sản xuất giống thủy sản, 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản. Đồng thời, tổ chức thành công lễ mít tinh toàn dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Đối với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch do Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội giao, năm 2017 Trung tâm đã tiếp nhận 73 vụ với 1.347 cá thể động vật hoang dã và hơn 56 kg rắn các loại. So với năm 2016 công tác tiếp nhận tăng 20 vụ với 892 cá thể và hơn 48kg rắn. Đối với công tác tái thả và chuyển giao động vật hoang dã sau cứu hộ, Trung tâm đã thả về môi trường tự nhiên hai đợt với 85 cá thể. Trung tâm đã chuyển giao động vật hoang dã sau cứu hộ 05 đợt với 89 cá thể, tăng 59 cá thể so với năm 2016.

 Với những kết quả đã đạt được, hai đơn vị đã được UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ghi nhận và tuyên dương khen thưởng, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội./.

Tiến Vũ