Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác phát triển nông thôn năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Vừa qua, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển nông thôn năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.Năm 2017, Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Thành ủy, UBND Thành phố trong việc triển khai thực hiện vượt các chỉ tiêu, kế hoạch của Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”. 
         Năm 2017, Hà Nội có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Thanh Trì và Hoài Đức, đưa tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Hà Nội lên 4 huyện.  Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã hoàn thành tốt công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể và phát triển nông thôn; quản lý ngành nghề, làng nghề, chế biến nông, lâm, thủy sản; quy hoạch ổn định dân cư nông thôn; đồng thời, hoàn thành tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, bảo đảm công tác tham mưu Sở NN&PTNT, các cấp, ngành của thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Ghi nhận những kết quả trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân của các đơn vị./.

 Tiến Vũ