Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Thủ đô (2013 - 2017)

UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Thủ đô (2013 - 2017). Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, 30 quận, huyện, thị xã và đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu.Sau 5 năm thực hiện Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp (2013 – 2017), kinh tế nông nghiệp Hà Nội liên tục tăng trưởng và chuyển dịch tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nông dân ngày càng được nâng cao. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 35.133 tỷ đồng tăng 13,08%  so với năm 2013. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp giai đoạn 2013 – 2017 tăng bình quân 2,23%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38 triệu đồng/người/năm (năm 2017), tăng 14 triệu đồng so với năm 2013. Hà Nội đã có 04/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận và 294/386 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Cụ thể, thành phố đã xây dựng 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung, quy mô từ 20 ha trở lên cho giá trị sản xuất từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm; phát triển 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh 20 ha/vùng cho giá trị 0,5 - 1,5 tỷ đồng/ha/năm...Ngoài ra, trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 15 vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn ngoài khu dân cư đạt giá trị từ 1 - 2 tỷ đồng/ha/năm; 123 mô hình ứng dụng công nghệ cao;...TP. Hà Nội đặt ra mục tiêu: Đến năm 2020 phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt khoảng 2,5 - 3,0%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 347/386 xã trở lên, có 14 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm./.

Lưu Phượng