Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả mô hình giống lúa Bắc Hương 9 tại huyện Thanh Oai

Thanh Oai  là một huyện thuần nông nằm ở phía nam thành phố Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp trên 7.000 ha, trong đó diện tích cấy lúa chiếm khoảng 80%. Vụ xuân 2018, được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Thanh Oai triển khai mô hình "Xây dựng cánh đồng lúa cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm" tại HTX Nông nghiệp Liên Châu (giống lúa Bắc Hương 9, diện tích 20 ha). Giống lúa đối chứng là Bắc thơm số 7.Mục đích của mô hình là đưa các giống lúa mới năng suất chất lượng vào sản xuất, từ đó đánh giá kết quả để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của thành phố thay thế dần các giống lúa cũ có năng suất chất lượng thấp hơn góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Bắc Hương 9 là giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống quốc gia theo Quyết định số 4685/QĐ-BNN-TT ngày 16/11/2017, có thời gian sinh trưởng là 130 ngày. Thời tiết vụ Xuân 2018 diễn biến tương đối phức tạp, trời rét và mưa bão sớm nên ảnh hưởng ít nhiều đến cây lúa. Trạm khuyến nông huyện Thanh Oai đã viết thông báo hướng dẫn chăm sóc lúa từ đầu vụ gửi đến các hộ tham gia mô hình để bà con nông dân có phương hướng chăm sóc cụ thể đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của mạ và lúa sau khi cấy. Trong quá trình thử nghiệm giống Bắc Hương 9, Trạm Khuyến nông, cán bộ kỹ thuật cùng lực lượng khuyến nông viên các xã trên địa bàn huyện trực tiếp giám sát, theo dõi kỹ càng.

Sau thời gian triển khai kết quả thu được như sau: Giống Bắc Hương 9 là giống lúa mới chất lượng lần đầu được đưa vào Thanh Oai, có bộ lá nhỏ, khả năng đẻ nhánh khỏe, trỗ tập trung và đều, tuy nhiên bị nhiễm khô vằn nhẹ.

Bắc thơm số 7 là giống lúa thuần chất lượng được sử dụng lâu đời trên đồng đất Thanh Oai. Nhìn chung lúa đẻ nhánh kém hơn và nhiễm sâu bệnh hại nhiều, hiệu quả kinh tế không cao.

Về hiệu quả kinh tế: Bắc Hương 9 cho năng suất cao hơn Bắc thơm số 7 là 10,4 tạ/ha. Với mức giá lúa trung bình là 8.000 đ/kg. sau khi đối thu trừ chi giống Bắc Hương 9 cho lãi 32.640.000đ/ha (1.168.000đ/sào) và giống Bắc thơm số 7 cho lãi 25.270.000 đ/ha (909.720 đ/sào). Như vậy hiệu quả kinh tế của Bắc Hương 9 cao hơn giống đối chứng Bắc thơm số 7.

Bên cạnh đó, Bắc Hương 9 là giống chịu thâm canh, khả năng thích ứng rộng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt vì vậy hạn chế sử dụng thuốc BVTV tạo ra sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Thành Biên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Liên Châu chia sẻ: "Qua cấy khảo nghiệm giống lúa Bắc Hương 9, chúng tôi đánh giá, Bắc Hương 9 là giống lúa đẻ nhánh khỏe, bộ lá đẹp, cho năng suất cao, khoảng 270 kg/sào, chất lượng gạo ngon, được nhân dân toàn xã hưởng ứng. Trong vụ Mùa 2018, HTX Nông nghiệp Liên Châu tiếp tục cấy khảo nghiệm giống Bắc Hương 9 để tiến tới nhân rộng trên đồng đất Liên Châu".

Với những kết quả đã đạt được, mô hình đã được các cấp lãnh đạo và bà con nông dân đánh giá cao, có khả năng nhân rộng. UBND huyện Thanh Oai đã quyết định hỗ trợ để mở rộng diện tích giống lúa Bắc Hương 9 trên địa bàn huyện ngay trong vụ Mùa này./.

Nguyễn Thúy