Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Tổ chức quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3060/UBND-KT về tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng.Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng, do Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo. Cơ quan chủ trì là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương. Đơn vị thực hiện là Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố.

Tham gia sự kiện có khoảng 150 gian hàng trưng bày sản phẩm của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước. Sự kiện được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 20-8 đến ngày 24-8-2020, tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Về việc này, UBND thành phố đồng ý về chủ trương đề xuất của Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng thời giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố, UBND quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch chi tiết tổ chức sự kiện trên (gắn với tình hình dịch Covid-19) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định./.

                        Theo Cổng GTĐT Hà Nội