Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Thành lập mới 13 hợp tác xã nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, số lượng hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2020 là 13 HTX. Đến nay toàn thành phố Hà Nội có 1.151 HTX nông nghiệp.Trong đó có 1.066 HTX đang hoạt động (chiếm 92,6%); 85 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể (chiếm 7,4%). Trong tổng số 1.066 HTX đang hoạt động có 315 HTX trồng trọt (chiếm 29,6%); 60 HTX chăn nuôi (chiếm 5,6%); 650 HTX tổng hợp (chiếm 61%); HTX thủy sản có 32 HTX (chiếm 3%); 02 HTX lâm nghiệp (chiếm 0,2%) và 06 HTX nước sạch nông thôn (chiếm 0,6%).

Tổng số cán bộ trực tiếp quản lý, điều hành trong HTX nông nghiệp là 6.563 người. Tổng số thành viên của HTX là: 450.355 thành viên, thành viên HTX tăng là do các HTX thành lập mới. Tổng số lao động thường xuyên là: 38.258 người, bình quân lao động thường xuyên của 01 HTX nông nghiệp trên địa bàn 35,7 người/HTX.

Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch Covid-19 và các yếu tố dịch bệnh, thời tiết... đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp như giảm sản lượng, doanh thu; thu nhập của thành viên, người lao động cầm chừng, không ổn định, đặc biệt là các HTX chăn nuôi gia cầm, các HTX nông nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái....

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Đoàn Thẩm tra thành phố Hà Nội đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; thẩm định đối với 04 xã (gồm 02 xã của huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã của huyện Phú Xuyên; 01 xã của huyện Sóc Sơn) đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đoàn Thẩm định Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong năm 2020, Hà Nội tiếp tục triển khai đến các quận, huyện đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm với kế hoạch đề ra đạt 700 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng. Tính đến ngày 18/5/2020, các quận, huyện, thị xã đã đăng ký 779 sản phẩm thuộc 6 nhóm ngành để đánh giá, phân hạng trên địa bàn Thành phố./.

TX (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)