Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Tập trung kiểm tra và phòng chống sâu keo mùa thu

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, hàng năm diện tích gieo trồng ngô trên địa bàn Hà Nội khoảng 18.000 ha, sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda ) đã xuất hiện và gây hại ở một số huyện Phúc Thọ, Hoài Đức, Ba Vì, Đan Phượng,… với mật độ trung bình 0,5-1 con/m2, cao 4-6 con/m2, cục bộ 8-10 con/m2.         Đây là loài sâu hại mới xâm nhập, có khả năng di trú xa, gây hại nặng cho ngô và nhiều loài cây trồng khác.

          Để chủ động phòng trừ kịp thời và hiệu quả đối tượng này, Sở Nông nghiệp Hà Nội đã ban hành công văn số 1527/SNN-TT&BVTV đề nghị:

          Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại và các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu; Tổ chức phòng trừ sâu keo mùa thu kịp thời, hiệu quả, không để phát sinh, gây hại trên diện rộng.

          Yêu cầu các đơn vị chuyên môn như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông,…: Cần tăng cường điều tra dự tính dự báo; xác định mật độ, tuổi sâu, diện tích ngô ở các giai đoạn sinh trưởng để có biện pháp chỉ đạo cụ thể; hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu kịp thời, an toàn, hiệu quả

          Chỉ đạo các trạm trồng trọt và BVTV, nhân viên kỹ thuật trồng trọt - bảo vệ thực vật cấp xã tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động phối hợp với địa phương tổ chức hướng dẫn phòng trừ sâu keo mùa thu kịp thời.

          Tăng cường thanh, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không để vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu hành gây thiệt hại cho bà con nông dân

          Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu an toàn và hiệu quả./.

TX (Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội)